Adaptor (หัวชาร์จ) / หัวปลั๊กบ้าน / หัวชาร์จ Adepter Hoco USB1A UH102

หัวปลั๊กบ้าน

หัวชาร์จ Adepter Hoco USB1A UH102

รหัสสินค้า : UH-102
150฿
ข้อมูลทั่วไป
  • อแดปเตอร์ USB ขนาดพกพา จำนวน 1 พอร์ต
  • พอร์ต USB ในตัวรองรับการรีชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ต่อพ่วง
    โดยรองรับการปล่อยกระแสสูงสุด 1A
  • ขนาดเล็กกะทัดรัด สะดวกต่อการนำพกพา
  • สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, RoHS
รายละเอียดสินค้า

ชาร์จแบตเตอรี่ให้สมาร์ทโฟนตัวโปรดของคุณด้วย UH102 Smart Charger ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน, เพาเวอร์แบงค์ ฯลฯ จำนวน 1 อุปกรณ์ ด้วยขนาดที่กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC
CE, RoHS

ข้อมูลทางเทคนิค
  • กระแสไฟอินพุต : AC 100-240V 50/60Hz
  • กระแสไฟเอาท์พุต USB : DC 5V/1A Max
  • พอร์ตจ่ายไฟ : จำนวน 1 ช่อง
  • ผลิตจากวัสดุทนไฟ พร้อมระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Release Products