Power Bank (แบตสำรอง) / C3 Multi-Function แบตสำรองรูปแบบใหม่ 5200mah เป็นทั้งแบตสำรองเป็นทั้งหัวปัก

Power Bank (แบตสำรอง)

C3 Multi-Function แบตสำรองรูปแบบใหม่ 5200mah เป็นทั้งแบตสำรองเป็นทั้งหัวปัก

รหัสสินค้า : C3
550฿
Hoco C3 Multi-Function แบตสำรองรูปแบบใหม่ 5200mah เป็นทั้งแบตสำรอง เป็นทั้งหัวปั๊ก
แบตสำรองแบบอเนกประสงค์ เป็นทั้งแบตสำรอง เป็นทั้งหัวปั๊กแบบพกพา และยังมีช่องสำรองพันเก็บสายชาร์จได้ในตัว
ขนาดกำลังพอเหมาะที่ 5200 mah สามารถใช้งานได้หลายรอบ
มีหักปั๊กในตัว output สูงสุด 2A สามารถใช้ชาร์จตัวแบตสำรองตัวเองได้ และยังใช้เป็นหัวปั๊กชาร์จกับมือถืออื่นๆได้อีกด้วย
ตัวแบตสำรองมีช่องเก็บสายชาร์จ สามารถนำมาพันม้วนเก็บได้ ไม่ต้องห่วงปัญหารกกระเป๋าอีกต่อไป
 
The product is out of stock.

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Release Products