อื่นๆ / P2 Magnetic desktop holder แสตนวางโทรศัพท์

อื่นๆ

P2 Magnetic desktop holder แสตนวางโทรศัพท์

รหัสสินค้า : P2
850฿
อุปกรณ์สำหรับวางโทรศัพท์ ที่สามารถให้คุณปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อิสระถึง 360 องศา ตามที่คุณสะดวก

ราคา 850  บาท

1. ความสูง: 20 ซม น้ำหนัก: 740g
2. ตัวฐานทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมแบบเดียวกับเครื่องบิน
3. ตัวแผ่นแม่เหล็กมีความแข็งแรงมาก ไม่ทำให้อุปกรณ์มือถือหลุดออกมาแน่นอน
4. มีความยืดหยุ่นหมุนปรับได้อย่างอิสระ 360 องศา
5. เหมาะสำหรับแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม, โดยมากกว่า 98% ของอุปกรณ์มือถือสามารถใช้ได้
6. ในกล่องมีแผ่นแม่เหล็กแรงสูงมาให้ 2 ชิ้นและกาวที่ถอดออกได้ 
จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Release Products