Adaptor (หัวชาร์จ) / ที่ชาร์จไร้สาย / WIRELESS FAST CHARGING PAD V-sires แท่นชาร์จไร้สาย ชนิดตั้งโต๊ะ

ที่ชาร์จไร้สาย

WIRELESS FAST CHARGING PAD V-sires แท่นชาร์จไร้สาย ชนิดตั้งโต๊ะ

รหัสสินค้า : usams wireless2
890฿
WIRELESS FAST CHARGING PAD V-sires แท่นชาร์จไร้สาย ชนิดตั้งโต๊ะ
เพียงแค่วางก็ชาร์จได้เลย ไม่ว่าจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็สามารถชาร์จได้

- แท่นชาร์จไร้สายชนิดตั้งโต๊ะ เพียงแค่ว่างก็สามารถชาร์จได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน สะดวกสบายในชีวิตเยอะขึ้นเลย
- Qi Technology แบบ Fast Wireless รองรับการชาร์จไว
- รองรับ QC 3.0 or QC 2.0 quick charging โดยแค่ใช้หัวปลั๊กแบบ QC 3.0 or QC 2.0 quick charging
- สามารถวางบนโต๊ะทำงาน ให้โต๊ะคุณไม่น่าเบื่อต่อไป

รายละเอียดสินค้า แท่นชาร์จไร้สาย Wireless Rapid Charger สามารถวางบนโต๊ะทำงาน ให้โต๊ะคุณไม่น่าเบื่อต่อไป ง่ายต่อการใช้งานสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จไร้สาย เพียงแค่วางก็สามารถชาร์จได้เลย โดยสามารถปล่อยไฟสูงสุดได้ถึง 10W MAX
1. WIRELESS FAST CHARGING PAD V-sires
2. Input: DC5V 2.0A MAX 9V/1.67A
3. Output: DC5V-10V
4. ระยะการชาร์จ 5-8 มม
5. สามารถใช้งานร่วมกับ: Qi Wireless QC 2.0, QC 3.0
6. ทำจากวัสดุทนไฟ ABS+PC
7. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5cm สูง 1cm น้ำหนัก 76g
จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)
WIRELESS FAST CHARGING PAD V-sires แท่นชาร์จไร้สาย ชนิดตั้งโต๊ะ
เพียงแค่วางก็ชาร์จได้เลย ไม่ว่าจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็สามารถชาร์จได้

- แท่นชาร์จไร้สายชนิดตั้งโต๊ะ เพียงแค่ว่างก็สามารถชาร์จได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน สะดวกสบายในชีวิตเยอะขึ้นเลย
- Qi Technology แบบ Fast Wireless รองรับการชาร์จไว
- รองรับ QC 3.0 or QC 2.0 quick charging โดยแค่ใช้หัวปลั๊กแบบ QC 3.0 or QC 2.0 quick charging
- สามารถวางบนโต๊ะทำงาน ให้โต๊ะคุณไม่น่าเบื่อต่อไป

รายละเอียดสินค้า แท่นชาร์จไร้สาย Wireless Rapid Charger สามารถวางบนโต๊ะทำงาน ให้โต๊ะคุณไม่น่าเบื่อต่อไป ง่ายต่อการใช้งานสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จไร้สาย เพียงแค่วางก็สามารถชาร์จได้เลย โดยสามารถปล่อยไฟสูงสุดได้ถึง 10W MAX
1. WIRELESS FAST CHARGING PAD V-sires
2. Input: DC5V 2.0A MAX 9V/1.67A
3. Output: DC5V-10V
4. ระยะการชาร์จ 5-8 มม
5. สามารถใช้งานร่วมกับ: Qi Wireless QC 2.0, QC 3.0
6. ทำจากวัสดุทนไฟ ABS+PC
7. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5cm สูง 1cm น้ำหนัก 76gRelease Products