Adaptor (หัวชาร์จ) / Loca / อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ Loca 2 Port USB Charger

อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ Loca 2 Port USB Charger

อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ Loca 2 Port USB Charger

รหัสสินค้า : LOCA2.1A
350฿ 490฿
สี : เทา, แดง, ดำ, ขาว, ฟ้า

*สินค้าบางสีอาจหมดลงชั่วคราว

วัสดุ : ABS

ลักษณะพิเศษ
อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ สำหรับรีชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB 2 พอร์ต
ปล่อยกระแสไฟสูงสุด 2.1A สามารถรีชาร์จ Tablet ได้
ขาปลั๊กแบบพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ดีไซน์กะทัดรัด พกพาสะดวก

ข้อมูลทางเทคนิค
Input : AC 110-240V 50/60Hz 0.5A
Output : USB 5V / 2.1A

อุปกรณ์ที่รองรับ
iPhone, iPod และ iPad
Android Phone และ Tablet
อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆที่รองรับการใช้งานผ่านพอร์ต USB

ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด 17 x 10 x 2.2 เซนติเมตร (รวมแพ็คเกจ)
น้ำหนัก 100 กรัม (รวมแพ็คเกจ)

อุปกรณ์ในภายในกล่อง
อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ Loca USB Charger 2 port
The product is out of stock.

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)
สี : เทา, แดง, ดำ, ขาว, ฟ้า

*สินค้าบางสีอาจหมดลงชั่วคราว

วัสดุ : ABS

ลักษณะพิเศษ
อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ สำหรับรีชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB 2 พอร์ต
ปล่อยกระแสไฟสูงสุด 2.1A สามารถรีชาร์จ Tablet ได้
ขาปลั๊กแบบพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ดีไซน์กะทัดรัด พกพาสะดวก

ข้อมูลทางเทคนิค
Input : AC 110-240V 50/60Hz 0.5A
Output : USB 5V / 2.1A

อุปกรณ์ที่รองรับ
iPhone, iPod และ iPad
Android Phone และ Tablet
อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆที่รองรับการใช้งานผ่านพอร์ต USB

ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด 17 x 10 x 2.2 เซนติเมตร (รวมแพ็คเกจ)
น้ำหนัก 100 กรัม (รวมแพ็คเกจ)

อุปกรณ์ในภายในกล่อง
อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ Loca USB Charger 2 port

Release Products