อุปกรณ์ในรถ / ที่วางโทรศัพท์ในรถสำหรับมือถือ Magnetic Car Holder Hoco CA3

อุปกรณ์ในรถ

ที่วางโทรศัพท์ในรถสำหรับมือถือ Magnetic Car Holder Hoco CA3

รหัสสินค้า : Holder CA3
250฿

Air Outlet Magnetic Mobile Phone Car Holder

อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์แบบเสียบกับช่องแอร์รถยนต์ 
สามารถยึดติดกับมือถือโดยแมคเน็กเป็นตัวเชื่อมต่อ
มีแผ่นแม่เหล็ก 2 ขนาด สามารถใช้ได้กับมือถือขนาดเล็ก และมือถือที่มีขนาดใหญ่ได้
ติดตั้งกับช่องแอร์ขนาดมาตรฐานรถยนต์ได้ทุกรุ่น
ใช้งานได้ง่ายเพียงแป๊ะแผ่นแม่เหล็ก ก็สามารถยึดติดกับช่องแอร์ได้

ขนาดอุปกรณ์ 5 x 3.5 x 4 เซนติเมตร
ติดตั้งและใช้งานง่าย

ตัวยึดที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกับช่องแอร์มาตรฐานของรถยนต์ทุกรุ่น สามารถยึดจับได้อย่างมั่นคง

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด 8.3 x 8 x 4.5 เซนติเมตร (รวมแพ็คเกจ)
น้ำหนัก 110 กรัม (รวมแพ็คเกจ) 
อุปกรณ์ในกล่อง

ตัวยึดโทรศัพท์ในรถยนต์แบบเสียบช่องแอร์
แม่เหล็กสำหรับติดมือถือ 2 แผ่น

จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Air Outlet Magnetic Mobile Phone Car Holder

อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์แบบเสียบกับช่องแอร์รถยนต์ 
สามารถยึดติดกับมือถือโดยแมคเน็กเป็นตัวเชื่อมต่อ
มีแผ่นแม่เหล็ก 2 ขนาด สามารถใช้ได้กับมือถือขนาดเล็ก และมือถือที่มีขนาดใหญ่ได้
ติดตั้งกับช่องแอร์ขนาดมาตรฐานรถยนต์ได้ทุกรุ่น
ใช้งานได้ง่ายเพียงแป๊ะแผ่นแม่เหล็ก ก็สามารถยึดติดกับช่องแอร์ได้

ขนาดอุปกรณ์ 5 x 3.5 x 4 เซนติเมตร
ติดตั้งและใช้งานง่าย

ตัวยึดที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกับช่องแอร์มาตรฐานของรถยนต์ทุกรุ่น สามารถยึดจับได้อย่างมั่นคง

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด 8.3 x 8 x 4.5 เซนติเมตร (รวมแพ็คเกจ)
น้ำหนัก 110 กรัม (รวมแพ็คเกจ) 
อุปกรณ์ในกล่อง

ตัวยึดโทรศัพท์ในรถยนต์แบบเสียบช่องแอร์
แม่เหล็กสำหรับติดมือถือ 2 แผ่น

Release Products