Quick Charge / Adaptor (หัวชาร์จ) / AUKEY Car Charger 2 ช่องชาร์จ มาพร้อมเทคโนโลยี Qualcomm ® Quick Charge ™ 3.0 CC-T8

Adaptor (หัวชาร์จ)

AUKEY Car Charger 2 ช่องชาร์จ มาพร้อมเทคโนโลยี Qualcomm ® Quick Charge ™ 3.0 CC-T8

รหัสสินค้า : CarT8
750฿
AUKEY Car Charger 2 ช่องชาร์จ มาพร้อมเทคโนโลยี Qualcomm ® Quick Charge ™ 3.0 CC-T8
Car Charger สำหรับคนต้องการชาร์จแรงและเร็วมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า สำหรับมือถือที่รองรับ Fast Charger หรือชาร์จกล้องหน้ารถ

2 ช่องชาร์จ มาพร้อมเทคโนโลยี Qualcomm ® Quick Charge ™ 3.0 ที่ทำให้เวลาในการชาร์จ เร็วกว่าที่ชาร์จทั่วไปถึง 4 เท่า
บอร์ดอัจฉริยะ ปกป้องแบตเตอรีของอุปกรณ์ พร้อมระบบตัดไฟ Built-In Safeguards
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดย CE , RoHS, CB, PES, TuV
Input: 12-24V 
Output 1|2: 3.6V-6.5V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A
Total Power: 36W
รับประกัน 1 ปี
จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Release Products