Mobile Accessories / Others (อื่นๆ) / อุปกรณ์เสริมกันมือถือหล่น

อุปกรณ์เสริมกันมือถือหล่น

อุปกรณ์เสริมกันมือถือหล่น

รหัสสินค้า : Popup
100฿ 150฿
อุปกรณ์เสริมกันมือถือหล่น
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดมือถือของคุณ ได้ทุกตำแหน่งตามใจชอบ เพื่อใช้จับมือถือ หรือวางมือถือในมุมต่างๆที่เราต้องการ 
ตัว popup สามารถปรับระดับความสูง 2 ระดับ คือ 1cm และ 2cm และสามารถหมุนได้ 360 องศาด้วยกัน 
อุปกรณ์กันมือถือหล่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถถือมือได้อย่างถนัดมือมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงเป็นที่เก็บหูฟังได้ด้วย หรือนำมือถือเกี่ยวหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)
อุปกรณ์เสริมกันมือถือหล่น
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดมือถือของคุณ ได้ทุกตำแหน่งตามใจชอบ เพื่อใช้จับมือถือ หรือวางมือถือในมุมต่างๆที่เราต้องการ 
ตัว popup สามารถปรับระดับความสูง 2 ระดับ คือ 1cm และ 2cm และสามารถหมุนได้ 360 องศาด้วยกัน 
อุปกรณ์กันมือถือหล่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถถือมือได้อย่างถนัดมือมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงเป็นที่เก็บหูฟังได้ด้วย หรือนำมือถือเกี่ยวหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้


Release Products