Mobile Accessories / Others (อื่นๆ) / อุปกรณ์ถนอมสายชาร์จ Golette Wire Protector Charger Tiny

อุปกรณ์ถนอมสายชาร์จ

อุปกรณ์ถนอมสายชาร์จ Golette Wire Protector Charger Tiny

รหัสสินค้า : Tiny
100฿ 180฿
ลักษณะพิเศษ
 • ที่ช่วยป้องกันสายชาร์จหัก งอ หรือขาด
 • ใช้งานได้ดีกับ Lightning to USB Cable จาก Apple
 • ดีไซน์เป็นรูปสุนัขที่มาพร้อมกับกระดูก
 • ทำจากวัสดุพิเศษสามารถระบายความร้อนได้ ไม่เก็บความร้อนเหมือนซิลิโคน
 • ใช้งานร่วมกับสายชาร์จจาก Apple หรือใกล้เคียง
 • ใช้งานง่าย เป็นบ็อคพอดีกับตัวสาย Apple อยู่แล้ว

ขนาดและน้ำหนัก
 • น้ำหนัก 20 กรัม (รวมแพค)
 • ขนาด 3*4*1.3 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 11 กรัม
 • ขนาด 10.5*9.6เซนติเมตร (รวมแพ็คเกจ)
 • น้ำหนัก 20 กรัม (รวมแพ็คเกจ)
จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Release Products