Adaptor (หัวชาร์จ) / อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ Hoco USB 2 port UH203 Travel Charger

หัวปลั๊กบ้าน

อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ Hoco USB 2 port UH203 Travel Charger

รหัสสินค้า : UH203_3.4A
390฿ 590฿
สี : เทา, แดง, เขียว, เหลือง

ที่มา : ประเทศจีน

ลักษณะพิเศษ

อะแดปเตอร์ชาร์จไฟสำหรับรีชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB 2 พอร์ต
ปล่อยกระแสสูงสุด 3.4A สามารถรีชาร์จ Tablet ได้
รองรับการชาร์จไฟร่วมกับสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพร้อมกัน 2 เครื่อง (ที่ใช้กระแสรวมไม่เกิน 3.4A)
มาพร้อมยางครอบคลุมรอบด้าน สีสันสดใส กันการตกกระแทก พร้อมมีช่องเก็บสายในตัว

ข้อมูลทางเทคนิค
Input : AC 110-240 V
Output : USB 5V / 3.4A 2 USB

ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด 11.1 x 13 x 5.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก 150 กรัม

อุปกรณ์ในภายในกล่อง
อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ USB 2 port Hoco UH203 Travel Charger
The product is out of stock.

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

Release Products