Mobile Accessories / Cable (สายชาร์จ) / สายชาร์จ Hoco Metal MFI Lightning UPF01 Cable

iPhone cable

สายชาร์จ Hoco Metal MFI Lightning UPF01 Cable

รหัสสินค้า : MFi
390฿ 590฿

คุณสมบัติ

 • สายชาร์จ Lightning for iPhone
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
 • สำหรับรีชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
 • สายหุ้มด้วยเชือกถักเพื่อความทนทานในการใช้งาน
 • หัวสายทั้งสองด้านทำจากโลหะเพื่อความคงทนและสวยงาม
 • สายได้รับมาตรฐานจาก MFI (Made for iDevice)
 • ความยาวสายประมาณ 1.2 เมตร

รายละเอียดสินค้า

สายสำหรับรีชาร์จแบตเตอรี่และโอนถ่ายข้อมูล ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน สำหรับ iPhone, iPod, iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ที่รองรับการใช้งานร่วมกับพอร์ต Lightning สำหรับการรีชาร์จแบตเตอรี่หรือซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดีไซน์สาย
เชือกถักแบบกลม สะดวกต่อการจัดเก็บพกพา และด้วยความยาวสายถึง 1.2 เมตร ทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นแม้ขณะรีชาร์จอุปกรณ์

จำนวน: - + ชิ้น

เงื่อนไขการรับประกัน

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเอ็นเคโฟนจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท เอ็นเค โฟน จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

คุณสมบัติ

 • สายชาร์จ Lightning for iPhone
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
 • สำหรับรีชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
 • สายหุ้มด้วยเชือกถักเพื่อความทนทานในการใช้งาน
 • หัวสายทั้งสองด้านทำจากโลหะเพื่อความคงทนและสวยงาม
 • สายได้รับมาตรฐานจาก MFI (Made for iDevice)
 • ความยาวสายประมาณ 1.2 เมตร

รายละเอียดสินค้า

สายสำหรับรีชาร์จแบตเตอรี่และโอนถ่ายข้อมูล ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน สำหรับ iPhone, iPod, iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ที่รองรับการใช้งานร่วมกับพอร์ต Lightning สำหรับการรีชาร์จแบตเตอรี่หรือซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดีไซน์สาย
เชือกถักแบบกลม สะดวกต่อการจัดเก็บพกพา และด้วยความยาวสายถึง 1.2 เมตร ทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นแม้ขณะรีชาร์จอุปกรณ์

Release Products